Sürdürülebilirlik

Çevre bilincimiz ve ekosisteme karşı olan sorumluluğumuz gereği,  sürekli kendimizi geliştiriyor; suyu, havayı, toprağı ve tüm canlıları koruyarak üretim yapıyoruz.  Tarımda Sürdürülebilirlik en önemli tutkumuz . Onarıcı tarım tekniklerini kullanıyoruz . Toprakta karbon stoklarımızı arttırmak en büyük hedefimiz . Arazilerimizde biyolojik çeşitlilik, besin döngüsü, zararlılarla mücadele, yerel yaban hayatının ve su havzalarının korunması gibi konularda bilimsel, ekolojik yöntemleri kullanıyoruz.


Topraklarımızın içinden geçen akarsu ve kanallardan beslenen yerel kuş, kurbağa, böcek gibi canlılara ve göçmen kuşlara zarar vermemek, biyolojik çeşitliliği korumak zenginleştirmek işimizin rutin bir parçası. Biliyoruz ki, dünyada tarım arazileri ve su kaynakları azalıyor, bu nedenle toprağımızı, suyumuzu korumak, yönetmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak en önemli sorumluluk alanlarımızdan birisi. Asırlık tarım geleneğimiz, bilgi ve deneyimimiz ile yöre çiftçisine yüksek verim ve kaliteli tarımsal faaliyetleri gerçekleştirmek, risk yönetimi, Performans arttırma gibi konularda mühendislerimiz ve işletmemize ait modern laboratuvarımız ve yazılımlar ile teknik destek veriyoruz

Neler Yapıyoruz ?

Kullanılan Pestisit Miktarının Azaltılması

 •  Zararlı kimyasalların çevreye duyarlı ekolojik destek ürünleri ile ikame ediyoruz
 •  Yalnızca ruhsatlı ürünleri kullanıyoruz
 •  Zararlılar ile mücadele için tuzaklar kullanıyoruz
 •  Erken uyarı sistemleri
 •  Ekonomik zararlı eşiği yönetimi uyguluyoruz.

Kullanılan Gübrenin Azaltılması

 • Örtü bitkilerinin kullanımı
 • Ara Ürün uygulamaları
 • Azaltılmış toprak işleme
 • Anıza ekim
 • Erozyon ile mücadele

Bitki örtüsüne zarar vermeyecek şekilde büyükbaş ve küçükbaşların entegrasyonu ve otlatmanın planlanması.

Birim Alanda Yaşayan Canlı Sayısı

 • Ağaçlandırma çalışmaları
 • Tampon bölgeler yaratılması
 • Büyükbaş ve küçükbaş otlatma uygulamaları
 • Solucan sayısının artırılması

Su Kullanımının Azaltılması

 • Center Pivot Uygulaması
 • Yağmur Hasadı
 • Su Koruyuculuğu Program Üyeliği
 • Su Analizlerinin Yapılması
 • Toprak ve Su analizleri ile durum izleme

Atıkların Azaltılması

 • Atık Planı
 • Atıkların Bertaraf Edilmesi
 • Eğitimler
 • Zorla Çalışmanın Önlenmesi
 • İŞ Güvenliği
 • Çocuk İşçilikle Mücadele
 • Ayrımcılık ile Mücadele
 • Kapasite Güçlendirme
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • Kooperatifçilik
 • Eğitimler
 • Kurmuş olduğumuz Arge Kooperatifi ile tarımsal yayım çalışmalarımıza devam edeceğiz
 • Bölgemiz de pamuk kalitesi ve verimini artırırken bir yandan regenagri uygulamalarını yaygınlaştırılmasını sağlayacağız

Sormak istediğiniz bir şey mi var?